Hotline: 0919.899.628

VAN HẰNG NHIỆT THEMOSTART PSFC6152104

Trạng thái: Còn hàng

VAN HẰNG NHIỆT THEMOSTART PSFC6152104 làm cho động cơ khi khởi động nhanh chóng tăng lên tới nhiệt độ làm việc, đảm bảo tính kinh tế và tránh gây ô nhiễm môi trường ở giai đoạn đầu động cơ làm việc.
Số lượng
Chi tiết sản phẩm
VAN HẰNG NHIỆT THEMOSTART PSFC6152104 van được lắp trên đường dẫn nước từ nắp máy ra két làm mát. Có nhiệm vụ đóng đường nước từ động cơ ra két làm mát khi động cơ còn nguội và mở đường nước tới két khi động cơ đạt nhiệt độ làm việc bình thường. Nhờ đó làm cho động cơ khi khởi động nhanh chóng tăng lên tới nhiệt độ làm việc, đảm bảo tính kinh tế và tránh gây ô nhiễm môi trường ở giai đoạn đầu động cơ làm việc.