Hotline: 0919.899.628

Van hằng nhiệt Micos - Jujin

Trạng thái: Còn hàng

Số lượng
Chi tiết sản phẩm
Van hằng nhiệt Micos - Jujin / Micos - Jujin themostats valve có chức năng nhiệm vụ rất rõ ràng trong hệ thống làm mát, nó đóng đường nước hoặc dầu đến két làm mát làm mát khi nhiệt độ của hệ thống còn thấp dưới mức quy định và mở van cho nước hoặc dầu qua két làm mát khi nhiệt độ hệ thống cao hơn mức quy định. Nhờ đó làm cho hệ thống động cơ có thể khởi động nhanh chóng tăng lên tới nhiệt độ làm việc, ổn định nhiệt độ , đảm bảo tính kinh tế và tránh gây ô nhiễm môi trường ở giai đoạn đầu động cơ làm việc.